Toekomstvisie 2030

Home > Bestuur > Toekomstvisie 2030

Toekomstvisie 2030

Save the date!!

15 januari 2019 Feestelijke presentatie Toekomstvisie

om 20:00 uur in de Breehoek

Voortgang

Grote betrokkenheid bij de toekomst van Scherpenzeel

De afgelopen weken zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de toekomst van Scherpenzeel. Zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties hebben aangegeven welke thema’s ze belangrijk vinden voor Scherpenzeel. Wat gaat er goed en waarover maakt men zich zorgen. De video geeft ook een inzicht in wat de Scherpenzelers vinden.

Eerste inzichten bekend

In het algemeen vindt men de saamhorigheid in Scherpenzeel een groot goed. Ook het voorzieningenaanbod en het groene karakter scoren hoog. Zorgen zijn er onder andere over mobiliteit. Milieu en duurzaamheid verdienen extra aandacht.

Mening van de jeugd belangrijk

De komende weken wordt extra aandacht besteed aan het ophalen van de meningen van de jeugd. Zij waren ondervertegenwoordigd op de inwonersbijeenkomsten.

Enquêtes kunnen nog ingevuld worden

Inmiddels zijn er zo’n 400 enquêtes binnen. Een fantastische tussenstand. Maar er kan echter nog meer bij. Doet u mee? Tot 25 november kunt u de enquête invullen.

Vervolgstappen

Onderzoeksbureau Berenschot bespreekt in november met de gemeenteraad welke feiten, cijfers en inzichten ze inmiddels hebben verkregen. En welke zaken nog onderbelicht zijn. Eind december zal de toekomstvisie klaar zijn. In januari 2019 wordt deze feestelijk gepresenteerd en besproken in de gemeenteraad.