Ontwerpbestemmingsplan De Haar 6

Home > Inwoners > Actualiteiten > Ontwerpbestemmingsplan De Haar 6

Ontwerpbestemmingsplan De Haar 6

RSS

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp van het bestemmingsplan De Haar 6 ter inzage ligt.

Wat beoogt dit plan

Dit bestemmingsplan maakt de functieverandering mogelijk van agrarisch bedrijf naar niet-agrarisch bedrijf in verband met de vestiging van een bouwbedrijf op het perceel De Haar 6. Door sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en de aanleg van een kwalitatieve landschappelijke inpassing ontstaat de mogelijkheid voor de bouw van een bedrijfsgebouw van 486m2 voor het bouwbedrijf.

U kunt het plan inzien

Het plan met identificatienummer NL.IMRO.0279.BP2018DeHaar6-ow01, ligt met ingang van 12 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Stationsweg 389a in Scherpenzeel. Op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op afspraak 's middags (maandag tot en met donderdag). Het plan is tevens te bekijken op www.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe kunt u reageren

U kunt mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken. Dit kan zo lang het plan ter inzage ligt (dus tot en met 22 januari 2019). Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar gemeenteraad van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel. Voor uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte & Groen via telefoonnummer (033) 277 23 24. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing (van onderdelen) van het plan.