Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning nabij het perceel Marktstraat 11

Home > Inwoners > Actualiteiten > Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning nabij het perceel Marktstraat 11

Verleende (tijdelijke) standplaatsvergunning nabij het perceel Marktstraat 11

RSS

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is vergunning verleend voor het tijdelijk innemen van een standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen en appelflappen nabij het perceel Markstraat 11 op 28, 29 en 31 december 2018.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van bekendmaking van de vergunning aan aanvrager (15 december 2018) bij burgemeester en wethouders bezwaar maken. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, Postbus 100, 3925 ZJ Scherpenzeel. De stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.