Toekomstvisie 2030

Home > Bestuur > Toekomstvisie 2030

Toekomstvisie 2030

De Toekomstvisie 2030 (rapport)

'Een perspectiefrijke toekomst voor Scherpenzeel. Een ondernemend dorp in het groen met een betrokken gemeenschap in het hart van het land.'

Voortgang Toekomstvisie

Op 15 januari 2019 is de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. Afgesproken is dat we deze eens in de vier jaar actualiseren. Om het levend te houden vragen we inwoners opnieuw om mee te denken. Hierover hoort u meer.

Voor nu gaan we aan de gang met uitvoeringsprogramma’s en nader onderzoek doen naar de organisatie en de benodigde ambtelijke capaciteit.

Hoe kwam de Toekomstvisie 2030 tot stand?

In de tweede helft van 2018 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over de toekomst van Scherpenzeel. Zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties hebben aangegeven welke thema’s ze belangrijk vinden voor Scherpenzeel. Wat gaat er goed en waarover maakt men zich zorgen. Vooral ook de jeugd is hierbij betrokken. Bekijk de video’s om te zien wat de Scherpenzelers vinden.

Ook via 437 ingevulde is informatie ontvangen die is meegenomen bij de totstandkoming van de Toekomstvisie 2030.

In het algemeen vindt men de saamhorigheid in Scherpenzeel een groot goed. Ook het voorzieningenaanbod en het groene karakter scoren hoog. Zorgen zijn er onder andere over mobiliteit. Milieu en duurzaamheid verdienen extra aandacht.