Referendum 21-03-2018

Home > Bestuur > Verkiezingen > Referendum 21-03-2018

Referendum 21-03-2018

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel sleepwet, geeft een uitbreiding van de middelen die de diensten (AIVD en MIVD) mogen inzetten.
Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Stemmen per briefstem voor Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn.

Zo werkt stemmen per briefstem

Door een wetswijziging per 1 april 2017 moet de kiezer de aanvraag hiervoor indienen bij gemeente Den Haag. Dat kan via het M3-formulier op de website van gemeente Den Haag.

Gemeente Den Haag informeert vervolgens de gemeente waar de kiezer staat ingeschreven over deze aanvraag. Het is de taak van die gemeente om te zorgen dat deze kiezer voor het referendum wordt verwijderd uit het kiesregister, of dat de stempas ongeldig wordt gemaakt.

Lees verder  ›